ผ่านมา 6 ปีแล้วนะคะ สำหรับ
www.mycacti.com

ความรู้มากมาย  จากผู้รู้หลายท่าน ได้แบ่งปันให้แก่ผู้คนทั่วไป ด้วยน้ำใจ และด้วยการลงแรง

ท่านหนึ่งที่มีความรู้ แทรกให้เสมอในกระทู้ คือ คุณป้อง หรือ  Fat  Man  หรือคุณชนินทร์ โถรัตน์ นั่นเอง

หน้านี้ จัดทำขึ้น สำหรับรวบรวมความรู้ ที่คุณป้องได้ใส่ไว้ให้เรา ในห้องสนทนา ของ www.mycacti.com

เพื่อให้สะดวกแก่การค้นคว้า และเพื่อแสดงความขอบคุณ..

www.mycacti.com

ต่อไป จะค่อย ๆ รวบรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันค่ะ

มิถุนายน 2008

 
 

 


A golf ball next to a hole The first game of golf for which records survive was played at Bruntsfield Links, in Edinburgh, Scotland, in A.D. 1456, recorded in the archives of the Edinburgh Burgess Golfing Society, now The Royal Burgess Golfing Society. Golf has become a worldwide game, with golf courses in the majority of countries.Golf competition may be played as stroke play, in which the individual with the lowest number of strokes is declared the winner, stableford points play (as devised in 1931 by Dr. Frank Stableford of the Wallasey & Royal Liverpool Golf Clubs), in which the individual with the highest points score is declared the winner or as match play with the winner determined by whichever individual or team posts the lower score on the most individual holes during a complete round. In addition, team events such as fourball have been introduced, and these can be played using either the stroke, stableford or matchplay format. Alternative ways to play golf have also been introduced, such as miniature golf, sholf and disc golf.

Golf has increasingly turned into a spectator game, with several different levels of professional and amateur tours in many regions of the world. People such as Tiger Woods, Jack Nicklaus and Annika Sorenstam have become well recognised sports figures across the world. Sponsorship has also become a huge part of the game and players often earn more from their sponsorship contracts than they do from the game itself.

Etymology The word Golf was first mentioned in writing in 1457 on a Scottish statute on forbidden games as gouf, possibly derived from the Scots word goulf (variously spelled) meaning "to strike or cuff". This word may, in turn, be derived from the Dutch word kolf, meaning "bat," or "club," and the Dutch sport of the same name. It is often claimed that the word originated as an acronym for "gentlemen only, ladies forbidden", but this is strictly an urban legend.

HistoryMain article: History of golf Golf is a very old game of which the exact origins are unclear. The origin of golf is open to debate as to being Chinese, Dutch or Scottish. However, the most accepted golf history theory is that this sport originated from Scotland in the 1100s.

 

Lawyers
Lawyers Counter